Testületi ülés volt Mezőkeresztesen
Írta: Eleven Televízió   
2018. február 15. csütörtök, 12:53

Február 14-én ült össze havi rendes ülésére Mezőkeresztes képviselő testülete, hogy ezúttal huszonegy napirendi pontról tárgyaljon.
Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő testület munkáját érintő várható feladatokról. Ez adta az első napirend témáját. Majoros János polgármester külön kiemelte, hogy a közelmúltban több tárgyalásra is sor került a szennyvíz hálózat üzemeltetése és karbantartása kapcsán.
A második téma Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló korábbi önkormányzati rendelet módosítása volt. Az erről szóló írásos anyagot a képviselők előre megkapták, ennek alapján pedig megszavazták a módosítást.
Harmadik napirend: az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló. Ezt a beszámolót is egyhangú igennel hagyták jóvá az előre kiadott írásos előterjesztés alapján.
Negyedik napirend a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása volt. Itt a következő három év gazdálkodására vonatkozó összegekről volt szó. Az önkormányzat nem tervez olyan kötelezettséget, amelyből adósság keletkezne.
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása volt a soron következő napirend tárgya. A téma megtárgyalásán a különböző intézmények képviselői is részt vettek.
Az önkormányzaton belül és a bizottsági üléseken már történtek egyeztetések a költségvetéssel kapcsolatosan. A polgármester elmondása szerint a költségvetési hiány némi emelkedést mutat. Ez mellett kisebb vita alakult ki a közalkalmazottak és a köztisztviselők javadalmazásáról.
Végül ellenvetés nélkül fogadták el a tagok a költségvetést.
Hatodik napirendben az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról volt szó.
Korábban a nem kötelező védőoltások anyagi támogatásáról már döntött a testület. Eddig 0 és 10 éves kor között járt az évi 10 000 Ft-os támogatás. Most a Szociális Bizottság javaslatára 14 évre emelkedett a felső korhatár.

Hirdetés_______________________________________________________________________
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosítása történt meg a következőkben.
A napirend lényegi javaslata az volt, hogy az Egyesített Szociális Intézményeken belül legyen 50% kedvezmény az étkezési térítési díjakra, hogy azt a nehezebb anyagi helyzetben levők is igénybe tudják venni. A javaslat elfogadásra került.
A Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 101. szám alatti ingatlan helyi védelem alá vételéről döntöttek a tagok nyolcadikként.
Az ingatlanban a férfi kórus számára szeretne az önkormányzat egy emlékházat kialakítani, ezért szükséges a helyi védelem.
A kilencedik és tízedik téma az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat-ellenőrzési eljárás eredményéről, valamint "Beszámoló az egyházak, civil szervezetek részére a 2017. évben nyújtott támogatások elszámolásáról" voltak.
Tizenegyedik napirendben a polgármester adott tájékoztatást a folyamatban lévő pályázatokról. Elmondása szerint a bölcsőde kialakítását célzó pályázathoz lefolytatták a szakmai vizsgálatokat és elkészült a bővítés látványterve is.
Ezt követően a 2018. évben tervezett önkormányzati rendezvények, programok áttekintésén volt a sor.
A témával kapcsolatban Pónuzs Andrea az IKSZT munkatársa nyújtott be egy tervezetet. Ennek alapján az idei programok az előző évihez hasonlóan alakulnak. Pontos időpontot egyelőre a március 15-i megemlékezésről lehet tudni, amelyre 14-én 17 óra 30 perctől kerül sor.
Ide kapcsolódott a következő napirend is, amelyben az IKSZT által szervezett idei programokról volt szó. Ezekre az idén 1,5 millió forintos keret áll rendelkezésre.
Iskolai körzethatárok megállapítása volt a tizennegyedik napirend témája.
Az Ügyrendi Bizottság javasolta, hogy a 2018-19-es tanévben Mezőkeresztes, Mezőnyárád és Csincse településekre terjedjen ki a határ. Ezt a javaslatot meg is szavazták a képviselők.
Mezőkeresztesért Közalapítvány kuratóriumának elnökére javaslat tétele, ez volt a soron következő fő téma.A polgármester előzetes egyeztetés alapján Bódizs Nóra személyére tett javaslatot, amivel a tagok egyet is értettek.
Tizenhatodikként a városban működő szavazat számláló bizottságok létrehozása történt meg. Erre a közelgő országgyűlési választások miatt volt szükség.
Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző ismertette az ide vonatkozó jogszabályokat, majd a delegáltak névsora került elfogadásra.
A NARTHEX-M Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal kötendő vállalkozási szerződés módosításának megtárgyalására került sor a következőkben.
Az önkormányzat tulajdonát képező 1126 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat megtárgyalása volt a következő téma. Az ingatlant egy magánszemély kívánja megvásárolni. A testület az mellett döntött, hogy a vételárat 200 Ft/négyzetméterben állapítja meg.
A Tahy Olga Városi Könyvtár térítési díjszabásának változásáról született döntés tizenkilencedikként. A díjszabás hamarosan több helyi média felületen is elérhető lesz.
Döntés a LEADER pályázatokról, ez adta a huszadik napirend témáját.
Legvégül az indítványok, javaslatok tárgyalása során több más mellett, szó volt egy újabb út felújítási pályázat benyújtásáról, valamint képviselői javaslat hangzott el új székek beszerzésére a ravatalozóhoz.

Az ülésről készült vágatlan felvételt mezőkeresztesi nézőink 2018. február 22-én 15 óra 30 perctől tekinthetik meg televízónk műsorán.

 
 

Szerkesztő


Kovács Gyula
szerkesztő, operatőr

Telefon: +36 (30) 395 4289

Operatőr


Kovács Gyula
szerkesztő, operatőr

Telefon: +36 (30) 395 4289

Vágó


Kovács Gyula
szerkesztő, operatőr

Telefon: +36 (30) 395 4289
 
 
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com