Ülésezett a mezőnyárádi képviselő testület
Írta: Eleven Televízió   
2017. június 03. szombat, 15:15
Május 29-én a délutáni órákban testületi ülésre gyűlt össze a község vezetése Mezőnyárádon a délutáni órákban. Összesen hét napirendi pont került megvitatásra.
Elsőként a 2016-os évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés, valamint a belső ellenőri szolgáltatási keretszerződés jóváhagyása ügyében kellett döntenie a testületnek. Az erről szóló írásos összefoglalót a képviselők már előzőleg megkapták és áttanulmányozták. A polgármester beszámolója szerint mindössze kisebb hiányosságok kerültek feltárásra, amelyek időközben korrigálásra kerültek. Mindezek tükrében a jelentés egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
Második fő téma az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló volt. Szintén polgármesteri tájékoztatás szerint elmúlt évben összesen mintegy 11 millió forint maradvány keletkezett, vagyis az önkormányzat és intézményei gazdálkodása kiegyensúlyozottnak tekinthető. A testület egyhangúlag fogadta el a zárszámadást.
Iskolába, óvodába járó gyermekek ajándékozása gyermeknap alkalmából. Ez volt a harmadik téma, amelyben döntésnek kellett születnie. Elmúlt évben egy hátizsákot és fagylaltot kaptak a gyermekek 1300 Ft értékben, az idén is ez volt az előirányzott összeg. Itt két alternatíva merült fel: vagy egy darab labda, vagy egy összességében 1300 Ft értékű ételutalvány és fagylalt utalvány között kellett dönteni. Végül a képviselők az utóbbi mellett tették le voksukat.
Hirdetés_______________________________________________________________________
Hirdetés
 
A Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha Alapító Okiratának módosítása volt a negyedik napirendi pont. Igény mutatkozik ugyanis egy mini bölcsőde kialakítására a településen. Ennek tárgyi költsége az előzetes számítások szerint mintegy 900 ezer Ft, a minimális létszám pedig 7 gyermek. Az üzemeltetésre külön állami támogatást is kapna az intézmény. A bölcsőde tervével miden testületi tag egyetértett.
Ötödik fő téma a Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozása, a Társulási Megállapodás jóváhagyása és a kapcsolódó döntések meghozatala volt. Minderre azért van szükség, mert a szemétszállítást végző jelenlegi szolgáltató megyén kívüli, az új szabályozás szerint azonban 2018-tól megyén belülinek kell lennie a szolgáltatónak. Az új szolgáltatóval már történtek egyeztetések. Ennek értelmében vállalná többek között a zöldhulladék szállítását, veszélyes hulladék szállítását, évi kétszeri lomtalanítást, szelektív hulladék gyűjtés biztosítását. Ehhez kapcsolódott még a hatodik napirend, vagyis dönteni kellett a jelenlegi szolgáltatóval kötött szerződés felmondásáról.
Az utolsó, "Időszerű feladatok" napirendben több más mellett szó esett arról, hogy a korábban beadott pályázatok között több nem kapott kedvező elbírálást, de van nyertes pályázat is. Jegyzői beszámoló szerint a korábban már elfogadott Települési Arculati Kézikönyv kivitelezésére 1 millió Ft támogatást kap a település. Képviselői javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy idén is szükség lenne az elektronikai hulladékok összegyűjtésére és elszállítására, valamint a Boros utca végén levő vízelvezető árok javítása is egyre sürgetőbb.
 
Mindezek megtárgyalása után a községi vezetés zárt ülésen folytatta munkáját.
 
 
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com