Bükkábrányban május 21-én tartották a konfirmálást, 3 fiú és 5 lány lett a református gyülekezet felnőtt tagja. Maga az esemény két részből állt: vizsgából és istentiszteletből. A vizsgán a konfirmandusok számot adtak arról, hogy az oktatás során megismerték az egyház alapvető tanítását.  Az istentiszteleten megvallották hitüket az Apostoli Hitvallás és a konfirmációi vallástétel szavaival ezután megáldották őket egy bibliai idézettel, utána pedig a gyülekezettel együtt úrvacsorát tettek. 
Hirdetés_______________________________________________________________________
 
A református vallásban a konfirmáció nyilvános bizonyságtétel a hitről, miáltal a fiatalok a gyülekezet teljes jogú tagjaivá válnak. A konfirmáció értelme az, hogy a megkeresztelt személy, mint aki elnyerte a hit ajándékát, a gyülekezet nyilvánossága előtt tesz bizonyságot Krisztus mellett hozott személyes döntéséről. A döntés magába foglalja a bűnbánat, a megtérés Lélek által munkált eseményét és a bűnbocsánat evangéliumának meghallását. E döntés kifejezésével a hívő betagolódik Krisztus testébe, szolgáló közösségébe.
 
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com